Služby

Kanalizácie, odpady a strešné zvody

 • opravy kanalizácie
 • výmena kanalizácie
 • výmena kanalizačných stúpačiek
 • výmena hlavných kanalizačných prípojok
 • výmena kanalizačných šácht
 • výmena kanalizačných poklopov
 • montáže čistiacich kusov
 • montáž strešných zvodov
 • čistenie kanalizácie
 • monitoring potrubí
 • opravy a výkopové práce
 • kompletný servis kanalizácií

Kúrenárske práce

 • podlahové kúrenie
 • výmena kotlov
 • výmena potrubia
 • výmena ventilov na
 • hlavných rozvodoch ÚK
 • výmena radiátorových ventilov
 • montáž termostatických ventilov
 • montáž spiatočkových ventilov
 • demontáže radiátorov a výmena

Vodoinštalatérske práce

 • vyhľadávanie a posudzovanie závad pri rozvodoch teplej a studenej vody
 • výmena rozvodov teplej a studenej vody
 • výmena ventilov a armatúr
 • izolovanie potrubia, výmena bojlerov
 • montáž a demontáž sanitárneho zariadenia
 • výmena WC atd.
 • detekcia úniku vody

Plynoinštalácia

 • výmena ventilov
 • opravy plynoinštalácií
 • výmena rozvodu plynoinštalácií
 • zabezpečenie revíznych kontrol
 • následné odstránenie závad po kontrolách